Wat zijn de kosten?

Overzicht kosten
Hieronder een overzicht van de kosten rondom de aankoop van een woning.


Aankoop bestaande
bouw
Aankoop
nieuwbouw
Financierings kosten (afrekbaar)
 • Koopsom woning
 • Overdrachtsbelasting
  (indien van toepassing, zie begrippenlijst)
 • Kosten transportakte
 • Makelaarscourtage
 • Verbeteringskosten
  (keuken, badkamer etc.)
 • Kosten roerende zaken
 • Koop-/aanneemsom
  woning & grond
 • Meerwerk
  (keuken, badkamer etc.)
 • Rente over voorgeschoten
  grondkosten
 • Rente over voorgeschoten bouwtermijnen
 • Hypotheekakte
 • Taxatiekosten
 • Bemiddelingsnota
 • Inkomensverzekering
 • Bouwrente
 • Kosten NHG
 • Bereidstelling provisie
 • Bankgarantie
 • Rente/kosten overbruggingskrediet

Uw Alpha adviseur kan de kosten in uw specifieke situatie exact in kaart brengen. Maak direct een afspraak met Alpha Hypotheken voor een gratis advies. Bel tijdens kantooruren 0172 446180 of verstuur het contactformulier.