Einde rentevaste periode

Rentevaste periode
De rentevaste periode is de periode waarin de rente constant blijft. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger doorgaans de rente is. De afweging is, of u kiest voor zo laag mogelijke lasten (korte rentevaste periode) óf zekerheid op lange termijn (lange rentevaste periode).

Rentevaste periode loopt af
Zodra u een verlengingsvoorstel krijgt, is het zaak om niet voetstoots de aangeboden rente voor de nieuwe contractperiode te accepteren. Een lage rente kan nadelige gevolgen hebben voor de afgesloten constructie. Schakel Alpha Hypotheken in om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Gelijktijdig laten we zien wat andere aanbieders voor u in huis hebben. Wellicht is een andere constructie voor u  zinvol. Zeker als de waarde van uw woning is gestegen, levert een gesprek met Alpha voordelen op.

Méér weten?
Bel tijdens kantooruren 0172 446180 of verstuur het contactformulier en maak een afspraak met één van de specialisten.