Nationale Hypotheek Garantie

Wat is NHG?
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat zijn de voordelen van NHG en wat kost het?
Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,6% borgtochtprovisie over het hypotheekbedrag.

Hoeveel mag ik lenen?
Of u voor NHG in aanmerking komt, hangt onder andere af van uw inkomen, de koopsom van de woning en eventuele kosten voor kwaliteitsverbetering. De lening mag in ieder geval niet meer bedragen dan € 435.000 (maximum aankoop bedrag € 435.000). Voor leningen met energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens € 461.100.

Oversluiten met NHG
Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2024 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens € 435.000 ligt.

Oversluiten van NHG naar NHG word goedkoper
Ga je een NHG-hypotheek oversluiten naar een nieuwe NHG-hypotheek, dan betaal je de NHG-premie van 0,6% alleen over de verhoging. Geldverstrekkers kunnen hier van afwijken.

Veilig en verantwoord wonen
Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid. NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

Volledige financiering
U kunt de aankoop van uw woning grotendeels financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) kunt meefinancieren. Dit kan tot maximaal 100% van de marktwaarde na verbouwing (uitzonderingen in geval van energiebesparende maatregelen).

Méér weten?
Uw Alpha adviseur kent alle voorwaarden van de NHG en kiest samen met u de meest geschikte geldgever. Bel direct 0172 446180 of verstuur het contactformulier.