Overlijdensrisico verzekering

Uitkering bij overlijden
Om een hypotheek te kunnen afsluiten, is vaak een overlijdensrisicoverzekering nodig. Wil je een hypotheek met NHG dan is er geen overlijdensrisicoverzekering meer nodig. Sommige geldverstrekkers hanteren nog wel de eis van een overlijdensrisicoverzekering bij hypotheken met NHG.

Gaat het om een hypotheek zonder NHG, dan verschillen de eisen per geldverstrekker; het deel boven de 80 % van de marktwaarde moet bijvoorbeeld afgedekt worden met een overlijdensrisicoverzekering of er wordt helemaal geen overlijdensrisicoverzekering geëist.

Een overlijdensrisico verzekering geeft een uitkering wanneer u of uw partner komt te overlijden. Met het afsluiten van een overlijdensrisico verzekering zorgt u ervoor dat nabestaanden niet geheel onverzorgd of met te hoge schulden achterblijven.

Diverse vormen
Bij een gelijkblijvende overlijdensrisico verzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk gedurende de gehele looptijd. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisico verzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de door u gekozen annuïteit. Bij een lineair dalende overlijdensrisico verzekering daalt jaarlijks de verzekerde som met een gelijk bedrag.

Medische beoordeling
Bij een overlijdensrisico verzekering krijgt uw te maken met een medische beoordeling. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag moet een medische keuring plaatsvinden. Een medische keuring wordt door speciale bureaus aan huis uitgevoerd. Bij veel verzekeraars is, afhankelijk van het verzekerd bedrag, het invullen van een gezondheidsverklaring voldoende.

Méér weten?
Bel tijdens kantooruren 0172 446180 of verstuur het contactformulier en maak een afspraak met één van de specialisten.