Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek

Pluspunten:
+ Lasten zijn constant zolang de rente ongewijzigd blijft.
+ Hoog fiscaal voordeel.

Minpunten:
– Geen aflossing hoofdsom.
– Geen dekking bij overlijden.
– De meeste geldgevers verstrekken maximaal tot 50% van de marktwaarde. Alleen van toepssing bij bestaande hypotheken voor 1-01-2013.
– Na pensionering vaak grote stijging netto woonlast (i.v.m. kleiner belastingvoordeel).
– Na maximaal 30 jaar worden bruto lasten netto lasten.

Annuïteiten hypotheek

Pluspunten:
+ Netto maandlasten zijn in de eerste jaren laag.
+ Door lage aanvanglasten hogere hypotheek mogelijk.

Minpunten:
– Geen uitkering bij overlijden.
– Netto hypotheeklasten stijgen omdat het fiscaal voordeel daalt.
– Voor de afgeloste delen, is de renteaftrek voorgoed verspeelt.

Banksparen (alleen mogelijk bij fiscale voortzetting)

Pluspunten:
+ Netto maandlasten zijn laag.
+ Belastingvrij sparen/ beleggen.
+ Kans op hogere opbrengst.
+ Redelijk flexibel karakter.

Minpunten:
– Het eindkapitaal/ rendement staat niet vast.
– U moet aan de fiscale voorwaarden voldoen.

Beleggingshypotheek

Pluspunten:
+ Netto maandlasten zijn constant zolang de rente ongewijzigd blijft.
+ Hoog fiscaal voordeel tijdens de gehele looptijd.
+ Weinig fiscaal beperkende regels.
+ Flexibel karakter.

Minpunten:
– Geen uitkering bij overlijden.
– Aflossing van de hoofdsom afhankelijk van het rendement van de beleggingen.
– Vanaf een bepaalde vrijstelling, vermogensrendementsheffing afdragen.

Levenhypotheek

Pluspunten:
+ Een uitkering bij overlijden.
+ Lasten zijn constant zolang de rente ongewijzigd blijft.
+ Blijvend vaste premie.
+ Blijvend hoog fiscaal voordeel.
+ Kapitaal wordt (tot een bepaald maximum) belastingvrij opgebouwd en uitgekeerd.

Minpunten:
– Uitkering is afhankelijk van het gemaakte rendement.

Lineaire hypotheek

Pluspunten:
+ Schuldafname de eerste jaren sneller t.o.v. andere hypotheekvormen.
+ Afnemende hypotheeklasten.

Minpunten:
– Geen uitkering bij overlijden.
– De eerste jaren hoge hypotheeklasten.
– Op den duur fiscaal minder aantrekkelijk.

Spaarhypotheek

Pluspunten:
+ Een uitkering bij overlijden.
+ Nettolasten zijn constant zolang de rente ongewijzigd blijft.
+ Hoog fiscaal voordeel tijdens de gehele looptijd.
+ Gegarandeerd kapitaal.

Minpunten:
– Hypotheekvorm is gebonden aan een bepaalde geldgever, dus beperkt flexibel.