Overlijdensrisico verzekering

Uitkering bij overlijden
Een overlijdensrisico verzekering geeft een uitkering wanneer u of uw partner komt te overlijden. Met het afsluiten van een overlijdensrisico verzekering zorgt u ervoor dat nabestaanden niet geheel onverzorgd of met te hoge schulden achterblijven. Meestal sluit u een overlijdensrisico verzekering tegelijkertijd met uw hypotheek af. De meeste banken stellen een overlijdensrisico verzekering zelfs verplicht. Dit dient als zekerheid dat de hypotheek uiteindelijk grotendeels afbetaald kan worden.

Diverse vormen
Bij een gelijkblijvende overlijdensrisico verzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk gedurende de gehele looptijd. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisico verzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de door u gekozen annuïteit. Bij een lineair dalende overlijdensrisico verzekering daalt jaarlijks de verzekerde som met een gelijk bedrag.

Medische beoordeling
Bij een overlijdensrisico verzekering krijgt uw te maken met een medische beoordeling. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag moet een medische keuring plaatsvinden. Een medische keuring wordt door speciale bureaus aan huis uitgevoerd. Bij veel verzekeraars is, tot een verzekerd bedrag van € 300.000, het invullen van een gezondheidsverklaring voldoende.

Méér weten?
Bel tijdens kantooruren 0172 446180 of verstuur het contactformulier en maak een afspraak met één van de specialisten.