AOW leeftijd stijgt vanaf 2022 verder door koppeling aan levensduur

Volgens het regeerakkoord zal de AOW leeftijd in 2021 de 67 jaar bereiken. En zal vanaf 2022 aan de virtuele levensduur gekoppeld worden. Op basis van de nieuwe CBS prognose zal deze koppeling in 2022 al direct leiden tot een extra stijging van de AOW leeftijd met 3 maanden. Na 2022 wordt een extra verhoging van de AOW leeftijd voorzien.